Skip to main content
05-02-20

De Ik fiets-fiets fietst verder

Gemeente Nieuwegein gaat zich vanaf 1 maart inzetten om de inwoners te bewegen vaker de fiets te pakken. Nieuwegein haakt aan bij de Ik fiets campagne van de provincie Utrecht, waar al circa 3.000 inwoners aan deelnemen. Bij de start van de campagne in september 2020 overhandigde gedeputeerde Arne Schaddelee de Ik fiets-fiets, symbool voor de provinciale fietscampagne, aan wethouder Wouter Catsburg van Zeist. Op 5 februari nam gemeente Nieuwegein de Ik fiets-fiets over. Dit voorjaar zal de Ik fiets-fiets nog verder fietsen naar andere enthousiaste Utrechtse gemeenten.