Skip to main content

Toegankelijkheid

Deze verklaring digitale toegankelijkheid is van toepassing op alle pagina's van de website ikfiets.nl.

Verklaring digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om uit te leggen hoever ze daarmee gevorderd zijn. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites/apps. Vanaf 23 september 2020 is digitale toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties verplicht.

De website van Ik fiets voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van onze online informatie en dienstverlening en treffen maatregelen om te voldoen aan de verplichtingen rond digitale toegankelijkheid.

Status toegankelijkheidslabel van Ik fiets. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website www.ikfiets.nl.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Er is een scan uitgevoerd om onze website te toetsen op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem op onze website aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@ikfiets.nl.

Onderzoeksrapport

Om een toegankelijkheidsverklaring te krijgen, heeft Keijzer B.V. een scan uitgevoerd naar de toegankelijkheid van deze website. De hierin vermelde verbeterpunten worden doorgevoerd om compleet te voldoen aan WCAG 2.1 niveau A en AA.

Lees hier de scan digitale toegankelijkheid van deze website.