Skip to main content
20-07-23

Goed nieuws voor speedpedelec-eigenaren

Ben jij in het bezit van een speedpedelec en woonachtig in de provincie Utrecht? Dan is er goed nieuws! Speedpedelec-eigenaren kunnen nu namelijk met een gratis ontheffing op het fietspad. De ontheffing geldt voor provinciale fietspaden in Utrecht en deelnemende gemeenten in Utrecht en Gelderland (Foodvalley en regio Amersfoort).

De ontheffing is aan te vragen via www.utrecht.nl/speedpedelec. Deze proef, die twee jaar duurt, is een initiatief van de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Utrecht. Momenteel gelden voor speedpedelecs dezelfde regels als voor bromfietsen, wat betekent dat zij op het bromfietspad moeten rijden of anders op de rijbaan. Veel speedpedelec-bestuurders voelen zich echter kwetsbaar tussen auto’s en vrachtwagens vanwege hun geringe omvang en massa. Daarnaast kunnen ze soms minder snel rijden vanwege een (bijna) lege accu of tegenwind.

Met deze maatregel willen de provincie en de gemeenten het gebruik van speedpedelecs stimuleren als alternatief voor autoritten op afstanden tussen 10 en 50 km, vooral voor woon-werkverkeer. Speedpedelecs nemen minder ruimte in het verkeer in en zijn beter voor het milieu. En de veiligheid van fietspaden? Die blijft gelijk volgens vergelijkbare proeven in Rotterdam en Amersfoort.

Eigenaren kunnen eenvoudig en gratis online een ontheffing aanvragen via het loket van de gemeente Utrecht via www.utrecht.nl/speedpedelec. De ontheffing geldt voor fietspaden in de bebouwde kom van deelnemende gemeenten en alle provinciale fietspaden in de regio Utrecht. De belangrijkste voorwaarden: gedraag je als gast op het fietspad, pas je snelheid aan andere fietsers aan en fiets niet sneller dan 30 km/u. Na twee jaar wordt de proef geëvalueerd op basis van gebruikerservaringen en verkeersveiligheid.